A. KARŞILIKLI TARAFLAR

 

A.1 İşbu kullanım sözleşmesi, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık, Dış Ticaret A.Ş. (bundan sonra vebitcoin.com olarak anılacaktır) ile www.vebitcoin.com sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 

B. ŞİRKET TANIMLARI

 

B.1. İşbu sözleşmede yer alan; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık, Dış Ticaret A.Ş ifade eder.

 

B.2. Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin; dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir. Sitedeki Bitcoin fiyatı arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.

B.3. Bitcoin Cüzdanı; Bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilebilir. Bu Bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

B.4. Kullanıcı; siteye üye olan ve "vebitcoin.com" tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

B.5. Site; www.vebitcoin.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan İnternet sitesini ifade eder.

 

C. AMACIMIZ

 

C.1. İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken vebitcoin.com ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. vebitcoin.com ait İnternet sitesi bir alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin kripto para birimleri olarak birbirlerine alış satış yaparlar. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları vebitcoin.com belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir.

 

D. BAŞLANGIÇ

 

D.1. İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Site’ye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

 

E. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 

E.1 HİZMETİMİZİ KULLANACAKLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

E.1.1. Üye, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. vebitcoin.com, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan vebitcoin.com sorumlu olmayacaktır.

E.1.2. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran vebitcoin.com dur. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı vebitcoin.com aittir. vebitcoin.com, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

E.1.3. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için vebitcoin’in hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda vebitcoin.com gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E.1.4. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde vebitcoin.com, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. vebitcoin.com bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, vebitcoin.com gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir. Kullanıcı vebitcoin üzerinden yapılan işlemlerden hatalı fiyatlandırmadan doğabilecek tüm kazanc ve kayıpların  yapılan incelemeler sonunda vebitcoin.com haklarını hiç bir sebep göstermeksizin hesabını askıya alma iade işlemleri yapma hakkına sahiptir. yapılan işlemlerde kullanıcı üyelerin resmi ödeme ile yaptıgı tüm ödemelerinin eksiksiz olarak ödemesini yapacağını tahattüt eder.  

E.1.5. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, vebitcoin.com aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle vebitcoin.com herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve vebitcoin.com gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Ethereum, Litecoin ,Ripple ve 99 coin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

E.1.6. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

E.1.7. Yatırımcı / Kullanıcı, hukuka, mevzuata ve kullanıcı sözleşmesine aykırı olarak elde ettiği haksız kazançlar, yatırımcının hesabından düşülerek kalan bakiyesi yatırımcının banka hesabına iade edilecek ve yatırımcının vebitcoin hesabı kapatılacaktır. 

E.1.8. Siteye üye olan kullanıcı, günlük 1.000,00 TRY. (Bintürklirası), 500,00 USD (Beşyüzdolar), 500,00 EURO (Beşyüzeuro) ve üzerinde para işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, vebitcoin.com kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. vebitcoin.com, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

E.1.9. Siteye üye olan kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. vebitcoin.com işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde vebitcoin.com. yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E.1.10. Siteye üye olan kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

E.1.11. Siteye üye olan kullanıcı vebitcoin.com hesabını Bitcoin Cüzdanı olarak kullanmayacağını ve Bitcoin çekimlerini kendisine ait bir cüzdanın adreslerine yapacağını taahhüt eder. Yine Kullanıcı, çekim adreslerine vebitcoin.com tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

E.1.12.  Kullanıcıların dükkan bölümü kullanırken gerçekleştirdiği alış satış emirlerinden komisyon alınmaktadır. Komisyonlar hakkında daha detaylı bilgi komisyon ve ücretler sayfasında yer almaktadır. Verilen alış-satış emri hiçbir parçalı alım-satım işlemi görmeden iptal edilirse alınan komisyon ve işlem miktarı hesap bakiyesine geri iadesi sağlanır fakat verilen emirde parçalı işlem gerçekleşmiş yani kullanıcılar arasında bir alışveriş gerçekleşmiş ise alış-satış emrini verirken girilen miktar üzerinden komisyon alınır ve dükkanda kalan coinin alış-satış emri iptal bile edilse komisyon ücreti geri iade edilmez. 

E.1.13.  Kullanıcıların dükkan bölümü kullanırken gerçekleştirdiği alış satış emirlerinden komisyon alınmaktadır. Komisyonlar hakkında daha detaylı bilgi komisyon ve ücretler sayfasında yer almaktadır. Verilen alış-satış emri hiçbir parçalı alım-satım işlemi görmeden iptal edilirse alınan komisyon ve işlem miktarı hesap bakiyesine geri iadesi sağlanır fakat verilen emirde parçalı işlem gerçekleşmiş yani kullanıcılar arasında bir alışveriş gerçekleşmiş ise alış-satış emrini verirken girilen miktar üzerinden komisyon alınır ve dükkanda kalan coinin alış-satış emri iptal bile edilse komisyon ücreti geri iade edilmez. 

E.1.14. Kullanıcının, siteyi sözleşmeye uygun kullanmaması sebebiyle yapılacak olan iade transferlerinden masraflar (7 TRY), (3 USD), (3 EURO) çıkarıldıktan sonra 7 iş günü içerisinde iade edilecektir.    E.2. VEBİTCOİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

E.2.1. vebitcoin.com , siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda vebitcoin.com, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ve 2fa ile üyelik kaydı yapacaktır. vebitcoin.com, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. vebitcoin.com tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve vebitcoin.com servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (E.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.

E.2.2. vebitcoin.com, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde vebitcoin.com, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı Yardım Merkezin’de yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir.

E.2.3. vebitcoin.com, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan vebitcoin.com sorumlu olmayacaktır.

E.2.4. İşbu sözleşmenin (E.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından vebitcoin.com ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan vebitcoin.com sorumlu değildir.

E.2.5. vebitcoin.com, site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan vebitcoin.com mesul olmayacaktır. Ancak vebitcoin.com yaptığı değişiklikleri www.vebitcoin.com İnternet sitesinde bulunan Yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

E.2.6. vebitcoin.com, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan Bitcoin göndermeleri için Bitcoin adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek vebitcoin.com dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan vebitcoin.com sorumlu değildir.

E.2.7. İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan vebitcoin.com arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir.

E.2.8. vebitcoin.com benzer Coin alış satış platformlarından ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, İnternet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı vebitcoin.com sorumlu tutamazlar.

E.2.9. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan vebitcoin.com, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

 

F. ÜYE OLAN KULLANICI HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

 

F.1. Siteye üye olan kullanıcı, Coin ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

F.2. Siteye üye olan kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (E.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta vebitcoin.com gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

F.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde vebitcoin.com, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve vebitcoin.com her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

H. ÜCRETLENDİRME

 

H.1. vebitcoin.com, hizmetlerle ilgili ücretlerini sitenin Destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.vebitcoin.com/iletisim adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup İletişim bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

H.2. vebitcoin.com, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası , Euro ve Dolar çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. vebitcoin.com, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

H.3. Site üzerinden yapılan Bitcoin transferleri iade edilemez. Bitcoin transferleri iade edilemediğinden dolayı vebitcoin.com tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı vebitcoin.com gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

G. SİTEYE ÜYE OLAN KULLANICININ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

G.1. İşbu sözleşmenin (E.2.9.). maddesinde de yer verildiği üzere vebitcoin.com, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirim içi ortamda alınıp çevirim dışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

G.2. vebitcoin.com, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda vebitcoin.com açık rıza verdiğini de kabul eder. vebitcoin.com, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

G.3. vebitcoin.com üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. vebitcoin.com bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

G.4. vebitcoin.com site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin vebitcoin.com sorumlu değildir.

G.5. vebitcoin.com kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan vebitcoin.com sorumlu tutulamaz.

G.6. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. vebitcoin.com tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı vebitcoin.com hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

M. TÜM KONULARDA UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

 

M.1. İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

N. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

N.1. vebitcoin.com, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile vebitcoin.com tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

L. YÜRÜRLÜLÜK

 

L.1. İşbu sözleşme vebitcoin.com tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

L.2. Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

Size Faydalı Olabileceğini Düşündüğümüz Bazı Konular

Coin Nedir

Coin Nasıl Alabilirim

Coin Nasıl Satabilirim